MICRO-BAC

MICRO-BAC

Lượt xem: 2213
Mã sản phẩm: HTR-TS-07
Giá: Liên hệ
Số lượng

Tư vấn sản phẩm: 0909062335
Micro-Bac: Lợi khuẩn đáy ao, cắt mau tảo đậm ! Chứa vi khuẩn có lợi Bacillus subtilis mật độ 150 tỷ CFU/G, chuyên cắt tảo, kể cả tảo lam, tảo giáp, tảo xanh....hiệu quả cắt tảo thể hiện rõ sau 12-20 tiếng sử dụng
PHOTO-BAC

PHOTO-BAC

Mã: HTR-TS-11

Liên hệ

Mua ngay
PURI-CIDE

PURI-CIDE

Mã: HTR-TS-01

Liên hệ

Mua ngay
AMONIUM-4

AMONIUM-4

Mã: HTR-TS-02

Liên hệ

Mua ngay
MG12

MG12

Mã: HTR-TS-06

Liên hệ

Mua ngay
HT-YUCCA

HT-YUCCA

Mã: HTR-TS-12

Liên hệ

Mua ngay
ORGA-MIX

ORGA-MIX

Mã: HTR-TS-10

Liên hệ

Mua ngay